Førjulssongar med Hedda og Nora

 

Frå 2012 og 2011. Tekst og musikk: Gaute Øvereng

© Alle rettar